Medicinalväxter

Medicinalväxter är växter som används som läkemedel, eller som man framställer läkemedel ur. Artepitetet officinalis har använts för att beteckna att en växt är officinell, det vill säga att finnas med i de listor över växter som borde vara tillgängliga i officinen (= apotekslokalen), till exempel Melissa officinalis (citronmeliss). Det är först sedan början av 1900-talet som läkemedelsväxternas tidigare framträdande roll vid botningen av sjukdomar och lindring av symptom har minskat till förmån för industriellt producerade läkemedel med syntetiska verksamma ämnen, som har kommit att dominera åtminstone i väst. Vissa växter har fortfarande sin medicinska betydelse, till exempel opievallmo (Papaver somniferum), vilken man kan isolera morfin, som används som smärtlindrande medel inom sjukvården.

Sortering:
Visa:
Vy: Lista Rutnät