Odlingszonkarta

 

 Enligt Riksförbundet Svensk Trädgårds zonkarta är Sverige indelat i åtta odlingszoner.                                                                                                                                                                            Zon I finns i landets mildaste delar och zon VIII i de kärvaste regionerna.                                                                                                                                                                                                    Ju högre zontal som angivs på en växt, desto härdigare anses den alltså vara.

 Det är inte självklart att de "högsta" zonerna alltid finns i norra Sverige.                                                                                                                                                                                                    Hav och stora sjöar har en temperaturutjämnande inverkan, och klimatet brukar bli                                                                                                                                                                            mildare i stora vattens närhet. Höjden över havet påverkar också och vegetationsperioden                                                                                                                                                              förkortas ju högre upp man kommer. På kartan här ovanför ser du till exempel att området                                                                                                                                                                    strax söder om Vättern har zon V, vilket det också är bland annat längs norrlandskusten.                                                                                                                                                                        Allra närmast Vättern är det zon II, vilket syns på de mer detaljerade länskartorna.

 I praktiken varierar klimatet mycket inom en odlingszon, och som trädgårdsägare kan man                                                                                                                                                              dessutom påverka en hel del själv. Zonkartan är ändå en bra vägledning som kan ge en hygglig                                                                                                                                                  uppfattning om odlingsförutsättningarna.

 Riksförbundet Svensk Trädgårds zonkarta gäller endast för vedartade växter och inte för perenner.                                                                                                                                                            Ett rejält snötäcke hjälper växterna att övervintra bra, men helst ska det inte komma förrän marken frusit till lite grann.                                                                                                                            Till och med under ett ganska tunt snölager är det bara några få minusgrader trots en mycket lägre yttertemperatur.                                                                                                                            Även om partier i grenverket fryser klarar sig i regel rötterna och de grenar som täckts av snö.                                                                                                                                                                För perennernas del har snön stor betydelse. Till skillnad från träd och buskar vissnar de ner helt och övervintrar                                                                                                                              endast med knoppar under jord eller precis i markytan. Därför klarar de sig många gånger bättre i mellersta och                                                                                                                                  norra Sverige än i mildare delar där barfrost ofta förekommer.